Kezdőlap

„ Fejlesztés 2017 ”
Jászberényi Tankerületi Központ
Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Kezdetét vette a Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium fejlesztése.

Uniós és hazai társfinanszírozásból valósul meg a jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium természettudományos szaktantermet kiszolgáló szertár, mellékhelyiségek, orvosi szoba, sportudvar, tornaterem, iskolai könyvtár felújítása, korszerűsítése.

A Jászberényi Tankerületi Központ az EFOP-4.1.3-17-2017-00336 azonosító számú pályázat keretében tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére nyert támogatást. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 50.123.520 forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében. A nyertes kivitelező ZÉTA Constructeur Kft., amely közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra. A tervezett munkálatok előreláthatólag 2018. október 31-ig befejeződnek.

A projekt célja a korszerű nevelési-oktatási eszköz- és feltételrendszer közvetlen elérhető közelségbe kerüljön a családok, szülők, tanulók számára. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátása támogató környezetben biztosított legyen. A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse az intézményi tanulói lemorzsolódást, a végzettség nélküli iskola elhagyást. A projekt nemcsak a diákok életét befolyásolja pozitívan, de a pedagógusok számára is megteremti a méltányos oktatási feltételeket. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések: az épület üzemeltetésének költséghatékonyabbá tétele érdekében a tudományos szaktantermet kiszolgáló szertár energetikai korszerűsítése, nyílászáró, radiátor cseréje, padló burkolatának cseréje valamint falfestés. A mellékhelyiségek felújítása során hideg- és melegburkolatok cseréje, korszerű, energiatakarékos műanyag nyílászárók beépítése, térelválasztó szerkezetek elhelyezése, diszperziós festés, vizes blokkok, épületgépészeti szerelvények, berendezések, radiátorok elhelyezése valósul meg. A sportudvar, tornaterem fejlesztése során a tornaterembe korszerű nyílászárók kerülnek beépítésre a régi, mára elszuvasodott nyílászárók helyett, valamint útburkolatalap és makadámburkolat valamint betonpálya-burkolat készítése történik.  Szabadtéri fitnesz eszközök kihelyezésével igyekszünk orvosolni a jelen kor okozta általános fiatalkori problémák megelőzését (hanyagtartás, gerincferdülés, túlsúly). Az iskolai könyvtár belső felújítása során padlóburkolat és nyílászárók, lapradiátorok cseréje, valamint festés valósul meg. Az orvosi szoba esetében festési munkálatokra is lehetőség nyílik. Az oktatás színvonalának korszerűsítése céljából fizikai, kémiai eszközök, a mindennapos testnevelés fejlesztéséhez szükséges eszközök és a gépírás terem bútorzatának cseréje történik meg.